english version English version

OCTAVA

Rok 2017

  

4 Q 2017

RB nr 26/2017 z dnia 6 listopada 2017 roku: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 listopada 2017 roku

RB nr 25/2017 z dnia 6 listopada 2017 roku: Powołanie Członków Rady Nadzorczej

RB nr 24/2017 z dnia 6 listopada 2017 roku: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Octava S.A. 

RB nr 23/2017 z dnia 6 listopada 2017 roku: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

RB nr 22/2017 z dnia 25 października 2017 roku: Informacja o zgłoszeniu kandydata na niezależnego Członka Rady Nadzorczej Octava S.A.

RB nr 21/2017 z dnia 13 października 2017 roku: Informacja o wygaśnięciu zobowiązania do udzielenia poręczenia – aktualizacja informacji poufnej

RB nr 20/2017 z dnia 13 października 2017 roku: Informacja o wygaśnięciu zobowiązania – aktualizacja informacji poufnej 

RB nr 19/2017 z dnia 4 października 2017 roku: Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 6 listopada br.

RB nr 18/2017 z dnia 4 października 2017 roku: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 6 listopada 2017 roku

RB nr 17/2017 z dnia 4 października 2017 roku: Informacja o podmiocie dokonującym wyboru firmy audytorskiej

3 Q 2017

 RB nr 16/2017 z dnia 19 września 2017 roku: Zmiana adresu Octava S.A. 

2 Q 2017

 

RB nr 15/2017 z dnia 23 czerwca 2017 roku: Objęcie certyfiaktów serii G Octava FIZAN

RB nr 14/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku: Zapis na certyfikaty inwestycyjne serii G Octava FIZAN

RB nr 13/2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 czerwca 2017 roku;

RB nr 12/2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku: Powołanie Rady Nadzorczej Octava S.A.

RB nr 11/2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 czerwca 2017 roku;

RB nr 10/2017 z dnia 19 maja 2017 roku: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 20 czerwca 2017 roku;

RB nr 09/2017 z dnia 19 maja 2017 roku: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

RB nr 08/2017 z dnia 9 maja 2017 roku: Wybór biegłego rewidenta;

RB nr 07/2017 z dnia 9 maja 2017 roku: Powołanie osoby zarządzającej;

RB nr 06/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 roku: Informacja o podjęciu działań pre-deweloperskich przez spółkę zależną Galeria 7 sp. z o.o.;

 

1 Q 2017

RB nr 05/2017 z dnia 27 stycznia 2017 roku: Informacja o otrzymaniu zawiadomienia od Beresford Energy Corp. o nabyciu akcji;

RB nr 04/2017 z dnia 27 stycznia 2017 roku: Informacja o otrzymaniu zawiadomienia od Manchester Securities Corp. o zbyciu akcji;

RB nr 03/2017 z dnia 26 stycznia 2017 roku: Informacja o zawarciu umowy poręczenia;

RB nr 02/2017 z dnia 26 stycznia 2017 roku: Informacja o podpisaniu zobowiązania w formie Equity Commitment Letter;

RB nr 01/2017 z dnia 12 stycznia 2017 roku: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku;

 

Polityka cookies