english version English version

OCTAVA

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku:

Skonsolidowane raporty kwartalne: 

  • za 1 kwartał 2018 - 14 maja 2018 r.
  • za 3 kwartał 2018 - 12 listopada 2018 r.

Skonsolidowany raport półroczny:

  • za 1 półrocze 2018 - 30 sierpnia 2018 r.

Raport roczny:

  • za rok 2017 - 15 marca 2018 r.


Skonsolidowany raport roczny:

  • za rok 2017 - 15 marca 2018 r. 

 

Polityka cookies