english version English version

OCTAVA

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku:

Skonsolidowane raporty kwartalne: 

  • za 1 kwartal 2024 - 16 maja 2024 r.
  • za 3 kwartal 2024 - 14 listopada 2024 r.

Skonsolidowany raport pólroczny:

  • za 1 pólrocze 2024 - 10 wrzesnia 2024 r.

Raport roczny:

  • za rok 2023 - 24 kwietnia 2024 r.

Skonsolidowany raport roczny:

  • za rok 2023 - 24 kwietnia 2024 r. 

 

 

Polityka cookies