english version English version

OCTAVA

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku:

Skonsolidowane raporty kwartalne: 

  • za 1 kwartał 2019 - 21 maja 2019 r.
  • za 3 kwartał 2019 - 21 listopada 2019 r.

Skonsolidowany raport półroczny:

  • za 1 półrocze 2019 - 12 września 2019 r.

Raport roczny:

  • za rok 2018 - 28 marca 2019 r.

Skonsolidowany raport roczny:

  • za rok 2018 - 28 marca 2019 r. 

 

 

Polityka cookies