english version English version

OCTAVA

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku:

Skonsolidowane raporty kwartalne: 

  • za 1 kwartal 2023 - 18 maja 2023 r.
  • za 3 kwartal 2023 - 16 listopada 2023 r.

Skonsolidowany raport pólroczny:

  • za 1 pólrocze 2023 - 7 wrzesnia 2023 r.

Raport roczny:

  • za rok 2022 - 20 kwietnia 2023 r.

Skonsolidowany raport roczny:

  • za rok 2022 - 20 kwietnia 2023 r. 

 

 

Polityka cookies