english version English version

OCTAVA

ZARZĄD 

Piotr Rymaszewski, Prezes Zarządu
Członek Board of Nominees Fondul Proprietatea z siedzibą w Rumunii oraz Członek Rady Dyrektorów Digi Communications N.V. Prezes Zarządu Octava Asset Management Sp. z o.o. Przewodniczący Rady Fundacji Przyjazny Kraj. W przeszłości, członek licznych rad nadzorczych członek Zespołu Doradców Strategicznych Premiera RP oraz doradca Ministra Finansów RP. Absolwent University of Pennsylvania i Cornell Law School w USA. Piotr Rymaszewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej względem Spółki ani nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy.

RADA NADZORCZA

Charles David DeBenedetti, Przewodniczący
Adwokat w stanie Nowy Jork i w stanie Ohio (obecnie nie praktykujący w Ohio). Ukończył Uniwersytet w Toledo oraz Wydział Prawa Uniwersytetu w Georgetown. W 1997 roku C. David DeBenedetti rozpoczął współpracę z warszawskim biurem międzynarodowej kancelarii prawniczej Salans. W 2001 roku przeniósł się do nowojorskiego biura kancelarii, a od 2003 roku współpracował z biurem w Warszawie i w Nowym Jorku. Od 2004 roku jest Partnerem w Kancelarii DeBenedetti Majewski Szcześniak Kancelaria Prawnicza Sp. K. w Warszawie, gdzie specjalizuje się w funduszach inwestycyjnych i cross-border M&A. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej względem Spółki ani nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Arkadiusz Chojnacki 
Obecnie, Prezes Zarządu spółki Opti Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i jednocześnie zarządzający Funduszami Opti TFI. W latach 2009 - 2013 - Dyrektor biura analiz IPOPEMA Securities S.A, w którym to czasie zespół analiz IPOPEMA zajmował wielokrotnie najwyższe miejsca w niezależnych rankingach „Forbes” i „Parkiet”. W 2008 roku był dyrektorem biura analiz Espirito Santo Investment gdzie kierował stworzonym przez siebie od podstaw zespołem analiz. Wcześniej był zastępcą dyrektora biura analiz DMBH (grupa Citibank). Na rynku kapitałowym pracuje od 1999 roku kiedy to rozpoczynał karierę na stanowisku analityka inwestycyjnego w firmie Everest Capital, zajmującej się m. in. zarządzaniem grupą narodowych funduszy inwestycyjnych. Wielokrotnie wyróżniamy w rankingach na najlepszych analityków w Polsce w różnych kategoriach – w tym trzykrotnie jako najlepszy strateg na rynku akcji. Wykształcenie wyższe ekonomiczne (Uniwersytet Łódzki) oraz podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości (Politechnika Warszawska). Ukończył program CFA, który pokrywa zagadnienie z zakresu etyki, statystyki, ekonomii, wyceny oraz zarządzania aktywami. Posiada polską licencję maklera papierów wartościowych oraz licencję Series 7 (amerykańska licencja brokerska FINRA, wcześniej NASD). Nie prowadzi działalności konkurencyjnej względem Spółki ani nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Bogdan Kryca
Absolwent Wydziału Humanistycznego (Historia i Literatura) Harvard University. Od 2000 roku Członek Zarządu Dominium Capital Polska. Od czerwca 1995 r. do listopada 1996 r. - Dyrektor Finansowy/ Członek Zarządu w BRE/IB Austria Management - firmie zarządzającej I NFI SA. W latach 1992 - 1995 - zatrudniony w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie. Przewodniczący Rady Nadzorczej Hygienika SA. W latach 2005-2006 Prezes Zarządu Octava NFI SA. Od 2006 - członek Rady Nadzorczej Ipopema Securities SA i Przewodniczący Rady Nadzorczej TFI Ipopema SA. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej względem Spółki ani nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Paweł Serej
Paweł Serej jest absolwentem Rotterdam School of Management oraz Szkoły Głównej Handlowej. Od 2016 roku zatrudniony w funduszu Elliott Advisors (UK) Ltd ("EAUK") na stanowisku analityka. Przed podjęciem współpracy w EAUK, Pan Paweł Serej pracował w funduszu private equity Mid Europa Partners (2015-2016) oraz w zespole bankowści inwestycyjnej w J.P. Morgan (2013-2015). Nie prowadzi działalności konkurencyjnej względem Spółki ani nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Piotr Szczepiórkowski
Ekspert w zakresie systemów emerytalnych, zarządzania aktywami i rynków kapitałowych. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego (nr 136), jest członkiem rzeczywistym Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy, członkiem CFA Society Poland (CFA Charterholder). 
Absolwent Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej (1985). Rozpoczął prace zawodową jako asystent na macierzystym wydziale PW (1985-1990), następnie pracował w Ministerstwie Finansów (Departament Instytucji Finansowych) i Banku Gospodarstwa Krajowego (Departament Gospodarki Pieniężnej).
Przez wiele lat (1993-2016) związany zawodowo z grupą Commercial Union Polska (obecnie Aviva Polska) zajmując kolejno stanowiska w Departamencie Finansowym Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie: księgowego (6 miesięcy stażu), Wicedyrektora Finansowego (12miesięcy), Wicedyrektora odpowiedzialnego za Inwestycje (Investment Director – 1995-1998). W tym okresie stworzył zasady procesu inwestycyjnego, opracował metodykę prowadzenia Funduszu Gwarantowanego i zbudował wiodący zespół inwestycyjny. Pracę w Commercial Union PTE rozpoczął (1999) na stanowisku Wiceprezesa Zarządu -Dyrektora Inwestycyjnego. Stworzył 10 osobowy zespół Departamentu Inwestycji odpowiedzialny za zarządzanie aktywami największego otwartego funduszu inwestycyjnego. W 2001 mianowany na stanowisko prezesa Zarządu PTE nadzorował proces sprzedażowy, marketing i działalność inwestycyjną Funduszu. Kierował pracami Komitetu Inwestycyjnego i Komitetu Strategicznego Towarzystwa. Członek Komisji Rewizyjnej Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych (IGTE). Aktywnie uczestniczył w pracach nad wprowadzeniem zasad Ładu Korporacyjnego na polskim rynku kapitałowym (jako członek Polskiego Instytutu Dyrektorów).
W latach 2008-2016 Wiceprezes Zarządu Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na życie odpowiedzialny za politykę produktową w zakresie ubezpieczeń na życie (indywidualnych i grupowych) oraz ofertę ubezpieczeń zdrowotnych i inwestycyjnych. Przyczynił się do modernizacji podstawowych produktów ubezpieczeniowych oraz unowocześnienia stosowanych zasad selekcji ryzyka (underwritingu). 
W tym okresie pełnił funkcję Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Ubezpieczeń życiowych Polskiej Izby Ubezpieczeń. Prowadził prace grupy roboczej wprowadzającej zasady braku zróżnicowania składek ze względu na płeć („Gender Neutral” ) oraz współpracował przy wdrożeniu standardu informacyjnego – tzw. karty produktu z funduszami UFK. 
W trakcie kariery zawodowej zrealizował program kształcenia prowadzący do uzyskania kwalifikacji ACCA zdając wszystkie 14 egzaminów, ukończył kursy Executive Management Development organizowane przez CEDEP (Fontainebleau), Columbia University i Wharton School of Business. 
Pan Piotr Szczepiórkowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej względem Spółki ani nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Andrzej Wieczorkiewicz
Profesor Nauk Ekonomicznych - Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pracownik naukowy w Katedrze Bankowości i Finansów, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, w latach 1993 - 1997 Podsekretarz Stanu ds. Zagranicznych w Urzędzie Rady Ministrów - Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Inwestycji Zagranicznych, w latach 1992 -1993 członek Zarządu/ Dyrektor Międzynarodowego Banku w Polsce IBP. Przewodniczący Rady Nadzorczej PZU Życie SA w latach 2002-2007, natomiast w latach 2000-2007 członek Rady Nadzorczej Funduszu Emerytalnego Ergo Hestia SA, członek Rady Nadzorczej MTU SA (Moje Towarzystwo Ubezpieczeniowe SA), Członek Rady Nadzorczej POL-MOT Holding SA. Spełnia kryteria niezależności. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej względem Spółki ani nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy.
 

Skład i struktura Zarządu oraz Rady Nadzorczej pozostają niezmienne od 2008 roku.
 

Polityka cookies