english version English version

OCTAVA

 

ZARZAD 

Piotr Rymaszewski, Prezes Zarzadu

Czlonek Rady Dyrektorów Digi Communications N.V. Prezes Zarzadu Octava Asset Management Sp. z o.o. Przewodniczacy Rady Fundacji Przyjazny Kraj. W przeszlosci, czlonek licznych rad nadzorczych czlonek Zespolu Doradców Strategicznych Premiera RP oraz doradca Ministra Finansów RP. Absolwent University of Pennsylvania i Cornell Law School w USA. Piotr Rymaszewski nie prowadzi dzialalnosci konkurencyjnej wzgledem Spólki ani nie figuruje w Rejestrze Dluzników Niewyplacalnych prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sadowy.

RADA NADZORCZA

Charles David DeBenedetti

C. David DeBenedetti, adwokat Stanu Nowy Jork wpisany na liste prawników zagranicznych prowadzona przez Okregowa Izbe Radców Prawnych, jeden z zalozycieli butikowej kancelarii prawnej w Warszawie, pelnomocnik i compliance officer w zagranicznym funduszu hedgingowym. Arbiter, czlonek rad nadzorczych spólek gieldowych, sekretarz Rady Dyrektorów Amerykanskiej Izby Gospodarczej w Polsce, wykladowca uniwersytecki. Specjalizuje sie w zagadnieniach zwiazanych z funduszami inwestycyjnymi i funduszami hedgingowymi, transakcjami typu venture capital oraz w fuzjach i przejeciach. Ponadto zajmuje sie planowaniem i realizacja inwestycji, przede wszystkim ich elementów zagranicznych i transgranicznych. Od wielu lat doradza funduszom hedgingowym inwestujacym w przedsiebiorstwa znajdujace sie w trudnej sytuacji oraz pomaga im w rozwiazywaniu wlasnych problemów, dzieki czemu posiada rozlegle doswiadczenie w budowie zlozonych strategii, takze w zakresie sporów sadowych i transakcji. Po wybuchu wojny na Ukrainie, byl jednym z zalozycieli inicjatywy Corporate Aid for Ukraine.
Nie prowadzi dzialalnosci konkurencyjnej wzgledem Spólki ani nie figuruje w Rejestrze Dluzników Niewyplacalnych prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sadowy.


Arkadiusz Chojnacki 

Wyksztalcenie wyzsze ekonomiczne (Uniwersytet Lódzki) oraz podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomosci (Politechnika Warszawska). Ukonczyl program CFA, który pokrywa zagadnienie z zakresu etyki, statystyki, ekonomii, wyceny oraz zarzadzania aktywami. Posiada polska licencje maklera papierów wartosciowych oraz licencje Series 7 (amerykanska licencja brokerska FINRA, wczesniej NASD). Obecnie, Prezes Zarzadu spólki Opti Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i jednoczesnie zarzadzajacy Funduszami Opti TFI. W latach 2009 - 2013 - Dyrektor biura analiz IPOPEMA Securities S.A, w którym to czasie zespól analiz IPOPEMA zajmowal wielokrotnie najwyzsze miejsca w niezaleznych rankingach „Forbes” i „Parkiet”. W 2008 roku byl dyrektorem biura analiz Espirito Santo Investment gdzie kierowal stworzonym przez siebie od podstaw zespolem analiz. Wczesniej byl zastepca dyrektora biura analiz DMBH (grupa Citibank). Na rynku kapitalowym pracuje od 1999 roku kiedy to rozpoczynal kariere na stanowisku analityka inwestycyjnego w firmie Everest Capital, zajmujacej sie m. in. zarzadzaniem grupa narodowych funduszy inwestycyjnych. Wielokrotnie wyrózniamy w rankingach na najlepszych analityków w Polsce w róznych kategoriach – w tym trzykrotnie jako najlepszy strateg na rynku akcji.
Nie prowadzi dzialalnosci konkurencyjnej wzgledem Spólki ani nie figuruje w Rejestrze Dluzników Niewyplacalnych prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sadowy.

Bogdan Kryca

Absolwent Wydzialu Humanistycznego (Historia i Literatura) Harvard University. Od 2000 roku Czlonek Zarzadu Dominium Capital Polska. Od czerwca 1995 r. do listopada 1996 r. - Dyrektor Finansowy/ Czlonek Zarzadu w BRE/IB Austria Management - firmie zarzadzajacej I NFI SA. W latach 1992 - 1995 - zatrudniony w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie. Przewodniczacy Rady Nadzorczej Hygienika SA. W latach 2005-2006 Prezes Zarzadu Octava NFI SA. Od 2006 - czlonek Rady Nadzorczej Ipopema Securities SA.
Nie prowadzi dzialalnosci konkurencyjnej wzgledem Spólki ani nie figuruje w Rejestrze Dluzników Niewyplacalnych prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sadowy.

Pawel Serej 

Absolwent Rotterdam School of Management oraz Szkoly Glównej Handlowej. Od 2016 roku zatrudniony w funduszu Elliott Advisors (UK) Ltd ("EAUK"), obecnie na stanowisku Portfolio Manager. Przed podjeciem wspólpracy w EAUK, Pan Pawel Serej pracowal w funduszu private equity Mid Europa Partners (2015-2016) oraz w zespole bankowsci inwestycyjnej w J.P. Morgan (2013-2015).
Nie prowadzi dzialalnosci konkurencyjnej wzgledem Spólki ani nie figuruje w Rejestrze Dluzników Niewyplacalnych prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sadowy.

Andrzej Sokolewicz

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, stypendysta Fundacji Stefana Batorego na Uniwersytecie w Cambridge w Gonville & Caius College oraz studiów MBA prowadzonych wspólnie przez Uniwersytet Warszawski oraz University of Illinois Urbana- Champaign (2010). Andrzej Sokolewicz przeszedl wszystkie szczeble kariery zawodowej w sektorze finansowym. Zajmowal stanowiska kierownicze m.in. w Departamencie Przedsiebiorstw Banku PBK S.A., w Departamencie Klienta Korporacyjnego oraz Departamencie Inwestycji Kapitalowych BRE Banku S.A. (1997-2003), a takze w Departamencie Kredytów Trudnych, Departamencie Polityki Kredytowej i Metodologii oraz Departamencie Zarzadzania i Kontroli Ryzyka Kredytowego (2003-2011). W latach 2005-2010 byl czlonkiem a nastepnie wiceprzewodniczacym Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej S.A. W tym okresie pelnil takze funkcje kierownika projektu najwiekszego w Polsce projektu sprzedazy wierzytelnosci nieregularnych, który zostal skutecznie zrealizowany przez Bank Pekao SA w 2008 r. W latach 2011-2015 byl Dyrektorem Finansowym i Prokurentem Biura Informacji Gospodarczej BIG Informontor S.A. W latach 2015-2018 pelnil funkcje czlonka Rady Nadzorczej Polimex-Mostostal S.A. W latach 2019-2022 pelnil funkcje Prezesa Zarzadu w spólce Cargotor sp. z o.o. Obecnie pracuje w Banku PKO Bank Polski S.A. Specjalizuje sie w obszarze rewizji finansowej, kontroli wewnetrznej oraz kontroli kosztów.
Nie prowadzi dzialalnosci konkurencyjnej wzgledem Spólki ani nie figuruje w Rejestrze Dluzników Niewyplacalnych prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sadowy.

Piotr Szczepiórkowski

Ekspert w zakresie systemów emerytalnych, zarzadzania aktywami i rynków kapitalowych. Posiada licencje doradcy inwestycyjnego (nr 136), jest czlonkiem rzeczywistym Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy, czlonkiem CFA Society Poland (CFA Charterholder). Absolwent Wydzialu Inzynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej (1985). Rozpoczal prace zawodowa jako asystent na macierzystym wydziale PW (1985-1990), nastepnie pracowal w Ministerstwie Finansów (Departament Instytucji Finansowych) i Banku Gospodarstwa Krajowego (Departament Gospodarki Pienieznej).
Przez wiele lat (1993-2016) zwiazany zawodowo z grupa Commercial Union Polska (obecnie Allianz Polska) zajmujac kolejno stanowiska w Departamencie Finansowym Towarzystwa Ubezpieczen na Zycie: ksiegowego (6 miesiecy stazu), Wicedyrektora Finansowego (12miesiecy), Wicedyrektora odpowiedzialnego za Inwestycje (Investment Director – 1995-1998). W tym okresie stworzyl zasady procesu inwestycyjnego, opracowal metodyke prowadzenia Funduszu Gwarantowanego i zbudowal wiodacy zespól inwestycyjny. Prace w Commercial Union PTE rozpoczal (1999) na stanowisku Wiceprezesa Zarzadu -Dyrektora Inwestycyjnego. Stworzyl 10 osobowy zespól Departamentu Inwestycji odpowiedzialny za zarzadzanie aktywami najwiekszego otwartego funduszu inwestycyjnego. W 2001 mianowany na stanowisko prezesa Zarzadu PTE nadzorowal proces sprzedazowy, marketing i dzialalnosc inwestycyjna Funduszu. Kierowal pracami Komitetu Inwestycyjnego i Komitetu Strategicznego Towarzystwa. Czlonek Komisji Rewizyjnej Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych (IGTE). Aktywnie uczestniczyl w pracach nad wprowadzeniem zasad Ladu Korporacyjnego na polskim rynku kapitalowym (jako czlonek Polskiego Instytutu Dyrektorów). 
W latach 2008-2016 Wiceprezes Zarzadu Aviva Towarzystwo Ubezpieczen na zycie odpowiedzialny za polityke produktowa w zakresie ubezpieczen na zycie (indywidualnych i grupowych) oraz oferte ubezpieczen zdrowotnych i inwestycyjnych. Przyczynil sie do modernizacji podstawowych produktów ubezpieczeniowych oraz unowoczesnienia stosowanych zasad selekcji ryzyka (underwritingu). Czlonek Rad Nadzorczych spólek gieldowych: ZEW Kogeneracja S.A., Kruk S.A., FM Forte S.A., Decora SA, Octava S.A., oraz w spólkach nadzorowanych: Ipopema TFI i TUW na Zycie, Polski GAZ. Jest czlonkiem Komitetu Audytu w ZEW Kogeneracja S.A., Kruk S.A., Decora S.A., Octava S.A. W trakcie kariery zawodowej zrealizowal program ksztalcenia prowadzacy do uzyskania kwalifikacji ACCA zdajac wszystkie 14 egzaminów, ukonczyl kursy Executive Management Development organizowane przez CEDEP (Fontainebleau), Columbia University i Wharton School of Business. 
Pan Piotr Szczepiórkowski nie prowadzi dzialalnosci konkurencyjnej wzgledem Spólki ani nie figuruje w Rejestrze Dluzników Niewyplacalnych prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sadowy.

Andrzej Wieczorkiewicz

Profesor Nauk Ekonomicznych - Wydzialu Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pracownik naukowy w Katedrze Bankowosci i Finansów, Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyzszej Szkoly Zarzadzania i Przedsiebiorczosci im. Leona Kozminskiego w Warszawie, w latach 1993 - 1997 Podsekretarz Stanu ds. Zagranicznych w Urzedzie Rady Ministrów - Pelnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Inwestycji Zagranicznych, w latach 1992 -1993 czlonek Zarzadu/ Dyrektor Miedzynarodowego Banku w Polsce IBP. Przewodniczacy Rady Nadzorczej PZU Zycie SA w latach 2002-2007, natomiast w latach 2000-2007 czlonek Rady Nadzorczej Funduszu Emerytalnego Ergo Hestia SA, czlonek Rady Nadzorczej MTU SA (Moje Towarzystwo Ubezpieczeniowe SA). Nie prowadzi dzialalnosci konkurencyjnej wzgledem Spólki ani nie figuruje w Rejestrze Dluzników Niewyplacalnych prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sadowy.  

Struktura Zarzadu oraz Rady Nadzorczej pozostaja niezmienne od 2008 roku.

Komitet Audytu:

Andrzej Sokolewicz - Przewodniczacy

Arkadiusz Chojnacki

Piotr Szczepiórkowski

 

Polityka cookies