english version English version

OCTAVA

Dane na dzień 2020-10-28
OCTAVA NFI S.A. WIG WIG DEVELOPERZY
Cena otwarcia: 0,82 PLN Wartość otwarcia: 46775,99 Wartość otwarcia: 0,00
Cena minimalna: 0,82 PLN Wartość minimalna: 44651,87 Wartość minimalna: 0,00
Cena maksymalna: 0,82 PLN Wartość maksymalna: 46822,41 Wartość maksymalna: 0,00
Cena zamknięcia: 0,82 PLN Wartość zamknięcia: 44867,64 Wartość zamknięcia: 0,00

Kurs OCTAVA NFI SA a indeks WIG
ostatnia aktualizacja: 2020-10-28

Kurs OCTAVA NFI SA a indeks WIG DEWELOPERZY
ostatnia aktualizacja : 2020-10-27

 

2007-12-28

2008-12-31

2009 -12-31

2010-12-31

2011-12-31 2012-12-28
cena zamknięcia
 3,89

1,95

2,5

1,99

3,35  0,71
kapitalizacja

489.531.8651

245.395.151

314.609.168

250 mln

421,58 mln 30,38 mln
cena / zysk2

2,10

 

 6,9

 

3,20 0,4
cena / wartość księgowa3

1,24

0,70

 0,49

 0,50

0,87 0,47
liczba akcji

  125.843.667

 125.843.667

125.843.667

125.843.667 

125.843.667 

42.786.848
 1 - nie uwzględnia 113.808.413 wyemitowanych, ale jeszcze nie zarejestrowanych akcji;

2 - relacja kapitalizacji giełdowej i sumy zysków netto za ostatnie 4 kwartały; źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

3 - relacja kapitalizacji giełdowej i wartości kapitałów własnych na koniec ostatniego kwartału kalendarzowego; źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Polityka cookies