english version English version

OCTAVA

Rok 2012

4 kwartał

 

 

3 kwartał

 

2 kwartał

 

1 kwartał

RB nr 11/2012 z dnia 23 marca 2012 roku: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ Funduszu
RB nr 10/2012 z dnia 23 marca 2012 roku: Informacja o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o umorzeniu akcji

RB nr 9/2012 z dnia 23 marca 2012 roku: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava NFI S.A. w dniu 23 marca 2012 roku oraz informacja o zgłoszonych sprzeciwach

RB nr 8/2012 z dnia 16 marca 2012 roku: Zgłoszenie przez ING OFE zmiany do projektu uchwały nr 16/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RB nr 7/2012 z dnia 24 lutego 2012 roku: Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 23 marca 2012 r.
 
RB nr 6/2012 z dnia 24 lutego 2012 roku: Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 23 marca 2012 r.
RB nr 5/2012 z dnia 21 lutego 2012 roku: Wyjaśnienie w sprawie komentarza Zarządu do projektu uchwały nr 16 WZ w sprawie umorzenia akcji
RB nr 4/2012 z dnia 17 lutego 2012 roku: Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu zwołanego na 19 marca 2012 roku
RB nr 3/2012 z dnia 17 lutego 2012 roku: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu na dzień 19 marca 2012 roku
RB nr 2/2012 z dnia 8 lutego 2012 roku: Wykaz informacji określonych w art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej
RB nr 1/2012 z dnia 12 stycznia 2012 roku: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku

 

Polityka cookies