english version English version

OCTAVA

Rok 2018

 

4 Q 2018

RB nr 17/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku: Informacja o wykupie obligacji Cross Point B;

RB nr 16/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku: Powzięcie informacji o rzekomym poręczeniu przez Centrum Usług Finansowych „Drukarnia” sp. z o.o.  

RB nr 15/2018 z dnia 11 grudnia 2018 roku: Porozumienie w sprawie wykupu obligacji Cross Point B;

 

 2 Q 2018

RB nr 14/2018 z dnia 18 czerwca 2018 roku: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ w dniu 18 czerwca br.

RB nr 13/2018 z dnia 18 czerwca 2018 roku: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Octava S.A.

RB nr 12/2018 z dnia 18 czerwca 2018 roku: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava S.A.

RB nr 11/2018 z dnia 15 czerwca 2018 roku: Informacja o zgłoszeniu kandydata na niezależnego Członka Rady Nadzorczej Octava S.A.

RB nr 10/2018 z dnia 28 maja 2018 roku: Informacja o zgłoszeniu się kandydata na niezależnego Członka Rady Nadzorczej Octava S.A.

RB nr 9/2018 z dnia 21 maja 2018 roku: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 18 maja br.

RB nr 8/2018 z dnia 21 maja 2018 roku: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Octava S.A.

RB nr 7/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 roku: Informacja o otrzymaniu Oświadczenia o rezygnacji Czlonka Rady Nadzorczej;

RB nr 6/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 roku: Informacja o wypowiedzeniu Porozumienia przez spółkę zależną Emitenta;

1 Q 2018

RB nr 5/2018 z dnia 22 marca 2018 roku: Informacja o podjęciu dalszych działań pre-deweloperskich przez spółkę zależną Galeria 7 sp. z o.o.

RB nr 4/2018 z dnia 5 marca 2018 roku: Zawarcie Porozumienia przez spółkę zależną Emitenta;

RB nr 3/2018 z dnia 23 stycznia 2018 roku: Przejęcie kontroli przez spółkę zależną Emitenta;

RB nr 2/2018 z dnia 17 stycznia 2018 roku: Brak wykupu obligacji posiadanych przez spółkę zależną Emitenta;

RB nr 1/2018 z dnia 12 stycznia 2018 roku: Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku;

 

 

Polityka cookies