english version English version

OCTAVA

Rok 2016

 

RB nr 13/2016 z dnia 7 października 2016 r.: Informacja o otrzymaniu zawiadomienia od Manchester Securities Corp. o nabyciu akcji Octava;

RB nr 12/2016 z dnia 7 października 2016 r.: Informacja o otrzymaniu zawiadomienia od Beresford Energy Corp. o zbyciu akcji Octava;

RB nr 11/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r.: Wykup certyfikatów inwestycyjnych serii C Octava FIZAN; 

  


2 Q 2016

 

RB nr 10/2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca br.;

RB nr 09/2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie;

RB nr 08/2016 z dnia 21 czerwca 2016 roku: Nabycie aktywów o znacznej wartości;

RB nr 07/2016 z dnia 01 czerwca 2016 roku: Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 28 czerwca br.;

RB nr 06/2016 z dnia 01 czerwca 2016 roku: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

RB nr 05/2016 z dnia 17 maja 2016 roku: Nabycie aktywów o znacznej wartości przez spółkę zależną;

RB nr 04/2016 z dnia 12 maja 2016 roku: Nabycie aktywów o znacznej wartości;

RB nr 03/2016 z dnia 10 maja 2016 roku: Wybór biegłego rewidenta;

  

1 Q 2016

RB nr 02/2016 z dnia 25 stycznia 2016 roku: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2015 r. o obrocie instrumentami finansowymi; 

RB nr 01/2016 z dnia 25 stycznia 2016 roku: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku;

 

Polityka cookies