english version English version

OCTAVA

Rok 2011

 

3 kwartał

RB nr 20/2011 z dnia 13-09-2011: Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Octava NFI S.A. zwołanego na dzień 11/10/2011
RB nr 19/2011 z dnia 13-09-2011: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Octava NFI S.A.
RB nr 18/2011 z dnia 23-08-2011; Informacja o otrzymaniu przez Fundusz zawiadomienia o nabyciu znacznego pakietu akcji Octava NFI SA
RB nr 17/2011 z dnia 19-08-2011; Zawarcie znaczącej umowy
RB nr 16/2011 z dnia 18-08-2011; Zawarcie znaczącej umowy
RB nr 15/2011 z dnia 18-08-2011; Zawarcie znaczących umów
RB nr 14/2011 z dnia 18-08-2011; Zbycie aktywów o znacznej wartości
RB nr 13/2011 z dnia 10-08-2011: Informacja o otrzymaniu przez Fundusz zawiadomienia o nabyciu znacznego pakietu akcji Octava NFI S.A.
RB nr 12/2011 z dnia 04-08-2011: Zawarcie znaczącej umowy
RB nr 11/2011 z dnia 04-08-2011: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

 
 
 
 

1 kwartał

 
 

 

Polityka cookies