english version English version

OCTAVA

Rok 2014

  

 

4 Q 2014

RB nr 14/2014 z dnia 15 grudnia 2014 roku: Aktualizacja informacji poufnej

RB nr 13/2014 z dnia 27 listopada 2014 roku: Aktualizacja informacji poufnej

RB nr 12/2014 z dnia 20 listopada 2014 roku: Aktualizacja informacji poufnej

RB nr 11/2014 z dnia 07 listopada 2014 roku: Informacja o złożeniu żądania wcześniejszego wykupu obligacji

RB nr 10/2014 z dnia 24 października 2014 roku: Informacja o złożeniu żądania wcześniejszego wykupu obligacji przez spółkę zależną Octava

 

2 Q 2014

RB nr 09/2014 z dnia 16 czerwca 2014 roku: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 16 czerwca 2014 roku

Korekta RB nr 08/2014 z dnia 11 lipca 2014 roku: Powołanie Rady Nadzorczej Octava S.A. na nową kadencję

RB nr 08/2014 z dnia 16 czerwca 2014 roku: Powołanie Rady Nadzorczej Octava S.A. na nowa kadencję

RB nr 07/2014 z dnia 16 czerwca 2014 roku: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava S.A. w dniu 16 czerwca 2014 roku

RB nr 06/2014 z dnia 9 czerwca 2014 roku: Informacja o nabyciu aktywów o znacznej wartości

RB nr 05/2014 z dnia 16 maja 2014 roku: Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 16 czerwca 2014 roku

RB nr 04/2014 z dnia 16 maja 2014 roku: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Octava S.A. 

RB nr 03/2014 z dnia 13 maja 2014 roku: Zawarcie znaczącej umowy

 

 

1 Q 2014

RB nr 02/2014 z dnia 25 marca 2014 roku: Wybór biegłego rewidenta

RB nr 01/2014 z dnia 15 stycznia 2014 roku: Terminy przekazywania raportow okresowych w 2014 roku

 

Polityka cookies