english version English version

OCTAVA

Rok 2023

 

 

ROK 2023
Raport roczny Raport polroczny Raporty kwartalne

 

 

Skonsolidowany raport pólroczny
PSr 2023
 

3 kwartal

Skonsolidowany raport kwartalny 
Qsr 3/2023_korekta

1 kwartal

 Skonsolidowany raport kwartalny
QSr 1/2023

Polityka cookies